• flag

Impresszum

Üzemeltető:    Bv. Holding Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
Adóigazgatási szám:  25120064-2-51
Cégjegyzékszám:  01 09 200937  (Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 2015.01.27.)
Képviselő:    Csontos Gergely István bv. ezredes, ügyvezető
Honlap fejlesztő és rendszerintegrátor:   Mobil Kapcsolat ZRt.
Székhely:  1117 Budapest, Alíz utca 1
Adóigazgatási szám:   27539365-2-43
Cégjegyzékszám:   01-10-141662
WebShop rendszer szállító: NeoSoft Kft.
Székhely:  8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A
Adóigazgatási szám:   13235109-2-07
Cégjegyzékszám:   07-09-010206
Tárhely szolgáltató: Invitech Megoldások Zrt.
Székhely:  2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adóigazgatási szám:   25568509-2-44
Cégjegyzékszám:   13-10-041599

Irányító szervek:

Szakmai irányító szerv:

Belügyminisztérium
1051 Budapest, Nádor u. 2.

Középirányító szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Felügyeleti szervek és jogorvoslati lehetőségek:


Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 19.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
http://bekeltet.hu/  
vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:              vitarendezés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
www.naih.hu